Een weblog door Tom Mulder waard van café It Houtsje.

De scheve schaats

Weblog >>

Ron Mulder (voormalig manager van o.a. Sven Kramer en Ireen Wüst) gaf al eerder zijn visie over beauty contest van de KNSB, Nu de KNSB mogelijk kiest voor Almere is zijn toen uitgesproken vrees dat de KNSB zijn hand overspeelt, weer actueel Daarom plaatsten we het artikel op deze website..
De scheve schaats van de KNSB


Ron Mulder

Met het besluit van de KNSB i.z. de bid op de locatie voor het nieuwe topsportcentrum en daarbij behorende ijsbanen, is de KNSB op de verkeerde weg. Met de kandidaten Heerenveen, Almere en Zoetermeer in het vizier tracht de bond een populistische voorstelling van zaken te geven die zeker zullen leiden tot een uiteindelijk teleurstellend resultaat. Met als risico dat Nederland helemaal niet meer beschikt over een volwaardige ijsbaan voor evenementen of de komende jaren geconfronteerd gaan worden met de nodige faillissementen. Met dit laatste hebben wij genoeg ervaring opgedaan met de ijsbanen in Heerenveen en Den Haag maar in de wetenschap dat in feite niet ene ijsbaan in Nederland financieel moeilijk te exploiteren is.

De feiten.
Met het uitbrengen van de ‘bid’ kunnen de drie steden meedingen naar de A-status van de bond. Behalve dat de bond de toezegging doet dat topsporters daar zullen trainen krijgt de winnaar van de bid de eerste keuze uit de door de ISU aan de KNSB toegewezen kampioenschappen c.q. wedstrijden In de toelichting geeft de KNSB aan dat de andere wedstrijden worden toegewezen aan de andere mededingers. De eerste miskleun van de bond is natuurlijk dat al eerder aan Provinciale Staten van Friesland is toegezegd dat bij de realisatie en verbouwing van een nieuw Thialf alle kampioenschappen en (internationale) wedstrijden aan Thialf zouden worden toegewezen. Terecht zijn enkele Statenleden verontwaardigd over dit gewijzigde standpunt van de Bond en overweegt men zelfs de eerder toegezegde 50 miljoen voor de verbouwing van Thialf weer in te trekken. Naast deze 50 miljoen heeft men overigens nog steeds niet de resterende 56 miljoen bij elkaar kunnen brengen die nodig is om o.m. de tweede 400 meter baan te realiseren.

In Almere moet het project Almere Poort het licht doen zien. Op een steenworp afstand van de nauwelijks gebruikte 400 meter baan in Dronten, ook volledig overdekt, moet in Almere een complex gerealiseerd worden voor ruim 60 miljoen met twee 400 meter banen en een toeschouwerscapaciteit van 20.000 toeschouwers. Echter,, hoe ambitieus ook, het is het laatste half jaar heel erg stil geworden rond dit project. Zelfs de Gemeente Almere lijkt langzaam afstand te nemen met het echec van Omniworld nog in het achterhoofd.

Zoetermeer is weer in de race nadat het vorig jaar werd af geserveerd toen de ijsbaan ingekapseld zat in het volumineus ‘Outlet Center’ langs de A12. Dit gehele plan kreeg geen toestemming van Provincie Zuid Holland waarop de bouwer Dura met Siemens nieuwe plannen bedacht met een Adventurepark en een Gezondsheids boulevard. De kosten bleven vrijwel gelijk, een 253 miljoen en de vraag is maar of deze plannen financieel haalbaar zijn. Transportium, de merkwaardige naam voor de ijsbaan met twee 400 meter banen, is een onderdeel van het geheel en de vraag is gerechtvaardigd of al deze plannen niet te ambitieus zijn. Ook Zoetermeer heeft nog last van hoofdpijn met vergelijkbare complexen als het Wild Water Dreams dat eigenlijk meer als een nachtmerrie wordt ervaren.
Scheve Schaats.

Het zou goed zijn om zich af te vragen of de noodzaak van twee 400 meter banen op één locatie gebouwd moeten worden. De eis van de KNSB is dat er één 400 meter baan voor publiek is en de tweede voor topsport. Deze laatste moet 360 dagen per jaar beschikbaar zijn voor topsporters en is taboe voor recreanten. Kritiekpunten zijn dan ook de volgende:

    De KNSB denkt dat deze combinatie van twee ijsbanen ideaal is. Zelf beschikt de KNSB nauwelijks meer over topschaatsers in ploegen m.u.v. Jong Oranje. Tevens stelt de KNSB ijs beschikbaar aan de merkenteams. Alles bij elkaar praten we over 25 a 30 topschaatsers die gebruik maken van veelal ‘leeg’ KNSB-ijs.
    Merkenteams besluiten ook vaak naar het buitenland te gaan voor trainingskampen. Erfurt, Hamar en zelfs het onoverdekte Collabo di Pine zijn favoriet om uiteenlopende redenen.
    KNSB is zeker niet voornemens meer huur te betalen voor het exclusieve “KNSB ijs’ dat tot op heden in Thialf is gehuurd. Het verdient aanbeveling om de KNSB te vragen wat zij aan huur denkt te betalen aan de verhuurder voor topsportijs 360 dagen lang.
    KNSB schermt met het NOC*NSF en Lotto dat deze extra gelden beschikbaar willen stellen voor deze tweede topsporthallen. Onbekend is hoeveel en de voorwaarden.


Kortom, het klinkt mooi om twee 400 meter ijsbanen te laten bouwen. Maar de exploitanten moeten ook eens nagaan hoe dit op verantwoorde financiële wijze te exploiteren. De tweede topsport-ijsbaan gaat alleen al 20 a 25 miljoen euro kosten met een jaarlijkse minimale financiële lasten van een 2,5 miljoen euro. Dat is ruim 200.000 euro per maand! Wie gaat dat betalen? KNSB? NOC*NSF? Lotto? Als hier bevestigend wordt geantwoord is het goed dit zeker voor 10 jaar vast te leggen!

In het begeleidend schrijven van de bid laat de KNSB ook nog eens weten dat de ‘verliezer’ van de bid ook nog een internationale wedstrijd krijgt toegewezen. Denkt de KNSB echt serieus dat er een kans bestaat dat er twee complexen in Nederland gebouwd gaan worden met dubbele 400 meter banen? Is dit niet hoogmoedswaanzin ten top van de bond? En zo ja, wie gaat dit financieren en exploiteren?

Euforie
Schaatsen is en blijft een populaire Nederlandse sport. In stadionbouw zijn wij echter achterhaald door vele landen. Zie de ijsbanen in Rusland, Kazachstan en Japan die veelal ook nog met Nederlandse know how zijn gerealiseerd. Thialf is verouderd evenals de Haagse Uithof en de Amsterdamse Jaap Edenbaan. Samen met Deventer Assen en andere waren dat de pioniers. IJsbanen van de laatste jaren als Enschede, Breda en Tilburg zijn een waardevolle aanvulling. Maar in alle euforie maakt de KNSB zich schuldig aan het geven van onvolledige informatie. De drie steden van de ‘bid’ hopen op een toewijzing voor de organisatie van een kampioenschap of World Cup wedstrijd. Wat niet wordt verteld is dat:

    De Bond minder huur gaat betalen voor het complex gedurende het weekend als gevolg van de toegenomen concurentie;
    Het gehele complex reclamevrij dient te worden opgeleverd (binnen en buiten!)zodat de eigenaar geen inkomsten heeft hieruit tijdens het evenement;
    Alle inkomsten uit kaartverkoop naar de KNSB gaat;
    ISU en haar kontraktpartners de beschikking krijgen over alle VIP-ruimten in het complex zonder dat hier inkomsten tegenover staan voor de verhuurder;
    Hetzelfde geldt voor alle aan te brengen reclame door de ISU waarvan de inkomsten zijn voor de ISU of haar kontraktpartners;

De verhuurder van het complex alleen en uitsluitend inkomsten verkrijgt uit de horeca-inkomsten gedurende het weekend.
Conclusie: Thialf weet uit ervaring dat de inkomsten uit dergelijke evenementen niet uitzonderlijk zijn, de kosten navenant toenemen in het weekend en dat men terecht angst heeft dat de KNSB de concurrentiepositie uit gaat spelen om minder huur te gaan betalen! Niet voor niets heeft Thialf al twintig jaar geruzie achter de rug met de KNSB over de huurvergoeding! Of Almere en Zoetermeer van al deze beperkende voorwaarden op de hoogte zijn wordt dan ook betwijfeld.

Oplossing
Het is aantoonbaar dat twee 400 meter ijsbanen in één complex nauwelijks te exploiteren is op voorwaarden die de KNSB stelt. Daar komt bij dat de topsport ambities van de geïnteresseerde gemeentes nog wel eens teleurgesteld kunnen worden. Bouwen is één, onderhouden is twee wordt vaak gezegd.

Als de KNSB met het NOC*NSF een dergelijk initiatief voor ogen heeft dan lijkt de bouw van een 400 meter trainingshal op Papendal een meer logische keuze. Bouw de hal daar waar de financier van het complex zit. De aanvullende accommodatie zoals hotel en medische verzorging is prima voor een topsportlocatie!

Ook de aankoop van de hal in Dronten zou een prima en voordelige en snelle optie zijn! Als Almere op zich als locatie voor de KNSB voldoet dan komt Dronten ook in aanmerking. De huidige eigenaar zal blij zijn als hij deze accommodatie kan verkopen. De hal voldoet aan alle eisen en beschikt over twee ijsvloeren van 30 x 60 meter, voor kunstrijden en shorttrack. De steden Heerenveen, Almere en Zoetermeer kunnen dan een bid uitbrengen voor een accommodatie die voldoet aan de huidige eisen als het gaat om:

    Ijskwaliteit
    Hospitality mogelijkheden
    Toeschouwers accommodatie

Tevens zou het een groots gebaar van de KNSB zijn als ook de steden die sinds lange tijd beschikken oven een 400 meter ijsbaan zich in de strijd kunnen mengen. Want ook deze plaatsen hebben recht op vernieuwing. Zo kan Nederland, het mekka van het schaatsen, beschikken over meer dan één topaccomodatie voor evenementen en dat is wat Nederland ook toekomt!

Het is nog niet te laat en te hopen is dat de KNSB het waanidee van een topsportlocatie snel verlaat! Het risico is groot dat Nederland helemaal niet over een volwaardige 400 meter accommodatie kan beschikken in de toekomst of dat voor de toekomstige exploitant van een dubbele accommodatie een financieel debacle voor de hand ligt.

 

Terug